HAC REHBERI

HAC REHBERI

Hulusi Bey’in Hacca gitmeden önce kendi el yazısı ile yazmış olduğu ve Hacca gidenlere verdiği Hac menasiki dir (rehberidir).