Hakkımızda

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

Hulûsi beyi* tanımak ve anlamak için Risale-i Nûr ve şahsiyet-i ma’neviyesini temsil eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile beraber anlatılması ve anlaşılması gerekir. Merhum Hulûsi Bey birçok vasıfları olmakla beraber en mühim vasfı; Bediüzzaman Hazretleri ile bu dehşetli asırda en ehemmiyetli bir hizmet-i îmâniye ve Kur’aniye de beraber bulunmasıdır. Bediüzzaman Hazretleri müteaddit yerlerde; “Nûrların en birinci talebesi, muhatabı, ihlâsta birinciliği muhafaza ediyor ve Vefâtımdan sonra benim varisim olan sen” gibi yüzlerce vasıflarıyla Hulûsi Bey’i Risale-i Nûr talebelerine bir numûne-i imtisâl olarak göstermiştir. Bunun için Hulûsi Bey’in, Risale-i Nûr’a ve Bediüzzaman Hazretlerine ayine ve muhatap olması yönüyle anlaşılması, çok ehemmiyet arz etmektedir.

Bu sitenin hazırlanmasının gayesi;

Evvela, son yıllarda internet ortamındaki sosyal medya ve basılı neşriyatın artmasıyla birlikte Hulûsi Bey’in şahsiyeti ve hizmeti hakkında, bilgi ve hatıralar ağızdan ağıza, kalemden kaleme hızlı bir şekilde yayılırken zaman zaman aslını muhafaza edemediği ve hiç alakası olmayan yazı ve sözlerin neşredildiği görülmektedir. Bu bilgilerin doğru ve aslına uygun olması için vesikalı olması, hatıra ve nakillerin  ise râvilerinin belli ve zikredilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

 

Merhum Hulûsi Bey henüz hayatta iken, kendisinde bulunan Bediüzzaman Hazretlerinden gelen mektupları, Kendi yazmış olduğu mektupları, kendine gelen mektupları, kitap ve belgelerin v.s. tamamını Muhammed Orakçıoğlu’na vermiştir. Bu mektuplarla alakalı olarak da Muhammed Orakçıoğlu’nun “Efendim bunları neşredebilir miyiz?” sorusuna “Neşredin demem fakat istifade ediyorsanız ona da karışmam” diyerek ince bir üslupla bu mektupların umumun istifadesine açılabileceğine dair bir cevap vermiştir. Ayrıca yazdığı mektuplarda da bu manayı ifade etmiştir.

Yine Bediüzzaman hazretlerinin Hulûsi beye gönderdiği ve bahusus “Vefâtımdan sonra sadakâtli varisim”  ve “İnşallah Cenâb-ı Hak seni ali bir mertebe olan İmamlık mertebesine mazhar eder” gibi şahsına bakan çok mühim mektupları “Vefâtımdan sonra neşredebilirsiniz” demiştir. Bu mektupların Barla Lahikasına ilhakını arzu etmiştir.

Bu mülahazalarla sitemizde tedricen yayınlayacağımız Hulûsi Bey’e ait orijinal mektup, yazılı belge ve ses kayıtlarının istifadeye medar olacağını ve bir kısım mülahazaları tashih edeceğini ümit etmekteyiz. Madem Risale-i Nur hizmeti, Üstadımızın işaretiyle kıyamete kadar devam edecektir. Risâle-i Nûr hakikatlarına ve hizmetine ışık tutan ve daha önce neşredilmemiş yüzden fazla orijinal belge ve ses kayıtları, yanlışlıkları tashih edecek ve umumun bahusus taharri-i hakikat eden kardeşlerimizin de ilgi ve alakasını çekecek mahiyettedir.

Hulûsi Bey hiçbir eser neşretmemiş, nazarları Risâle-i Nûr’a ve hizmet-i îmâniye ve Kur’aniyenin anlaşılmasına çevirmiştir. Kendisine mektuplarla sorulan suallere mutlak surette cevap vermiştir. Hulûsi Bey; “Tek başıma da kalsam, hayatım pahasına da olsa Üstadımdan gördüğüm tarzı ifâya mecbur ve mükellefim” diyerek, Risâle-i Nûr’un şahsiyet-i ma’nevisini temsil eden ihlâslı şakirdler zümresiyle mezc olup, kendine mahsus bir grup ve tarz teşekkül ettirmemiştir.

Gayemiz: Hizmet-i Kur’aniye ve Nûriyede bulunan Nûr talebelerinin, Risâle-i Nûr’un birinci muhatabı olan Hulûsi Bey’i bir nebze de olsa, daha iyi anlamalarına katkıda bulunmaktır. Gayret bizden tevfik Allah’tandır.

* Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’larda ekseriyetle Hulûsi Bey hitabını kullandığından Hacı İbrahim Hulûsi Yahyagil ağabey için, biz de bu tabiri kullanmayı uygun gördük. Ayrıca muhitinde de kısaca Hacı Bey ve Hacı Hulûsi Bey olarak da bilinirdi. Kendileri de “Muhibbi Muhlisiniz” mahlasını kullanmıştır.

 

Hulusi Bey’in ailesi, sevenleri ve Muhammed Orakçıoğlu

Not: Sitemizde ki bilgi ve belgelerin bu site kaynak gösterilerek ve filigranlı olarak kullanımı serbesttir. Ancak bu bilgi ve belgeler ticari maksatla kullanılamaz. (her hakkı mahfuzdur)  ©