NEŞREDİLMEMİŞ MEKTUPLAR (ENVAR)

 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Merhum Hulûsî Ağabeyin, Üstad ve Risale-i Nurlarla tanışması 1929 Nisanında olmuş ve bu alâka gittikçe kopmaz hale gelmişti. İlk ziyaret Barla’da olmakla birlikte vazife icabı ayrılıklardan dolayı, görüşmeler daha çok mektuplarla oluyordu. Hulusî Ağabeyin bu mektuplardaki sorularının ekserisinden koca Mektubat Mecmuası meydana çıkmıştır. İşte bu Mektubat Mecmuası neşredilirken, bazı bahisler kısmen Hulusî Ağabey ve kısmen de diğer ağabeylerin hususî ahvalinden bahsettiğinden, bu meselelerin herkesi de çok alâkadar etmediğinden, Üstad tarafından gerek Osmanlıca risalelerde gerek yeni yazılarda neşredilmemiştir. Sonra bu bahislerin Hulusî Ağabey tarafından tashihleri yapılmıştır. Bu mektupları, Ağabeyimizin vefatından önce verdiği emir ile, Üs-tadın vazifelendirdiği naşirler tarafından yayınlanmak kaydıyla, Muhammed Orakçıoğlu’na teslim edilmiştir. Ayrıca Alvarlı Muhammed Lütfü (Efe) Hazretlerinin kendisine gönderdiği mektupların da faydalı olur mülahazasıyla neşredilmesini arzu etmişlerdir. Muhterem Muhammed Orakçıoğlu’nun gayretleriyle hazırlanan bu bahisleri, bir hatıra olarak ve hayra vesile olması dileğiyle neşrediyoruz. Envâr Neşriyat